0

O想bekiston Respublikasi Prezidentining qarori

Ko'rildi: 375

2017-2021-yillarda maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to組喪isida

Maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta値im muassasalari tarmog訴ni kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta知inlash, bolalarni maktab ta値imiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta値im-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta値im dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida:

1. Quyidagilarni o想 ichiga olgan Maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish bo惣icha 2017-2021-yillarga mo鼠jallangan dastur (keyingi o喪inlarda Dastur deb yuritiladi):

maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish bo惣icha 2017-2021-yillarga mo鼠jallangan chora-tadbirlar rejasi 1-ilovaga muvofiq;

2017-2021-yillarda maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlashning asosiy parametrlari, moliyalashtirish hajmi va manbalari 2, 3-ilovalarga muvofiq;

2017-2021-yillarda maktabgacha ta値im muassasalarida bolalarni maktab ta値imiga tayyorlash bo惣icha qisqa muddatli guruhlarni tashkil qilishning asosiy parametrlari 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Dasturning asosiy maqsadli vazifalari va yo創alishlari etib quyidagilar belgilansin:

ilg双r xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish;

maktabgacha ta値im sifatini oshirish, maktabgacha ta値im muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta値im-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo鼠laniladigan zamonaviy ta値im dasturlari va texnologiyalarini joriy etish;

maktabgacha ta値im muassasalarida 5-6 yoshdagi bolalarni maktab ta値imiga tayyorlash bo惣icha 6100 ta qisqa muddatli guruhni tashkil etish;

zamonaviy pedagogik texnologiyalar va uslublarni inobatga olgan holda maktabgacha ta値im muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishning o倉uv reja va dasturlarini takomillashtirish;

2200 ta maktabgacha ta値im muassasasining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, shu jumladan qishloq joylarda maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, ularni zamonaviy talablarga javob beradigan inventar, jihoz, o倉uv-metodik qo鼠lanmalar va multimediali vositalar bilan ta知inlash.

3. Maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish bo惣icha 2017-2021-yillarga mo鼠jallangan dasturning bajarilishini muvofiqlashtiruvchi respublika komissiyasi (keyingi o喪inlarda Respublika komissiyasi deb yuritiladi) tarkibi 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Respublika komissiyasi (A.N.Aripov) Dasturda nazarda tutilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi yuzasidan mas置l bo鼠gan vazirlik, idoralar va mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini tizimli asosda muvofiqlashtirishni, belgilangan tadbirlarning to鼠iq va sifatli bajarilishi hamda asosiy parametrlarga erishilishi ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirsin.

Respublika komissiyasiga O想bekiston Respublikasi Xalq ta値imi vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Qoraqalpog訴ston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari taqdimnomasi bo惣icha maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlashning har yili tasdiqlanadigan manzilli ro惣xatiga tasdiqlangan asosiy parametrlar doirasida o想gartirishlar kiritish huquqi berilsin.

4. Quyidagilar Dasturni amalga oshirishni moliyalashtirish manbalari etib belgilansin:

maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlash, shuningdek o惣in maydonchalari, bolalar ayvonlari qurish va ularning hududini o喪ash maqsadlari uchun O想bekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Umumta値im maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va tibbiyot muassasalarini rekonstruksiya qilish, mukammal ta知irlash va jihozlash jamg疎rmasi mablag鼠ari (keyingi o喪inlarda Jamg疎rma deb yuritiladi);

maktabgacha ta値im muassasalari hududini obodonlashtirish va ichimlik suvi bilan ta知inlash uchun Qoraqalpog訴ston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlarining mablag鼠ari;

maktabgacha ta値im muassasalarini jihozlash uchun O想bekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag鼠ari;

xalqaro moliyaviy institutlar, tashkilotlar va donor mamlakatlar mablag鼠ari, yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik xayriyalari, shuningdek qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar.

O想bekiston Respublikasi Moliya vazirligi 2017-yildan boshlab Jamg疎rma parametrlarida hamda O想bekiston Respublikasi Xalq ta値imi vazirligining xarajatlar smetasida Dasturni amalga oshirish uchun zarur mablag鼠arning ta値im sohasiga har yilgi ajratiladigan byudjet mablag鼠ari doirasida alohida satr bilan ajratilishini nazarda tutsin.

5. Belgilansinki:

maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish namunaviy loyihalar bo惣icha amalga oshiriladi;

maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlash ishlarini amalga oshirish bo惣icha buyurtmachi vazifasi Qoraqalpog訴ston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi 添agona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi zimmasiga yuklatiladi;

maktabgacha ta値im muassasalarini jihozlash, mol-mulkidan samarali foydalanish hamda malakali kadrlar bilan ta知inlash O想bekiston Respublikasi Xalq ta値imi vazirligi zimmasiga yuklatiladi.

6. O想bekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo僧itasi:

O想bekiston Respublikasi Xalq ta値imi vazirligi buyurtmasi asosida 典oshuyjoyLITI aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda xorijiy tajribadan va mamlakatimizning iqlim sharoitlaridan kelib chiqqan holda, yangidan qurilishi belgilangan quvvati 70 va 120 o喪inli zamonaviy maktabgacha ta値im muassasalarining namunaviy loyihasini ishlab chiqsin;

Dastur doirasida maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlash ishlari bo惣icha loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan tartibda davlat ekspertizasidan o奏kazilishini ta知inlasin;

buyurtmachilar bilan pudratchilar o喪tasidagi shartnoma majburiyatlarining bajarilishi, jumladan tasdiqlangan namunaviy loyihalarga muvofiq bajariladigan loyiha va qurilish-montaj ishlariga qo惣iladigan talablarga hamda shaharsozlik normalari va qoidalariga rioya etilishi ustidan tizimli monitoring o喪natsin.

7. O想bekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Xalq ta値imi vazirligi, Qoraqalpog訴ston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari:

ushbu qarorning 2-ilovasiga muvofiq, tasdiqlangan maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlashning asosiy parametrlari samarali va sifatli bajarilishini ta知inlash;

har yili O想bekiston Respublikasi Investitsiya dasturi loyihasi va qurilishning manzilli ro惣xatini shakllantirishda yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlash hamda ularni zaruriy jihoz va inventarlar bilan ta知inlashning moliyalashtirish hajmini aniqlagan holda, maktabgacha ta値im muassasalarining aniq soni va ro惣xatini belgilash choralarini ko喪sin.

8. O想bekiston Respublikasi Xalq ta値imi vazirligi, Davlat arxitektura va qurilish qo僧itasi, Qoraqalpog訴ston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari zimmasiga quyidagilarni amalga oshirishda shaxsiy mas置liyat yuklatilsin:

maktabgacha ta値im muassasalarini yangidan qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta知irlash manzilli ro惣xatiga kiritilgan obyektlar bo惣icha tanlov (tender) savdolarini o想 vaqtida o奏kazish;

maktabgacha ta値im muassasalarida qurilish-montaj ishlarining bajarilishi va foydalanishga topshirilishida tasdiqlangan namunaviy loyiha, shaharsozlik normalari va qoidalariga qat段y rioya qilish.

9. O想bekiston Respublikasi Xalq ta値imi vazirligi, Moliya vazirligi hamda boshqa vazirliklar va idoralar bir oy muddatda o想larining normativ-huquqiy hujjatlarini ushbu qarorga muvofiqlashtirsinlar.

10. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O想bekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N.Aripov zimmasiga yuklansin.


O想bekiston Respublikasi
Prezidenti Sh.MirziyoyevToshkent shahri,
2016-yil 29-dekabr

* * *

O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to組喪isida波i qaroriga

ShARHMustaqillik yillarida respublikada milliy ta値im va tarbiya tizimi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo創alishi darajasiga ko奏arildi. O想bekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning bevosita rahbarligida ishlab chiqilgan va jahon hamjamiyati tomonidan keng e稚irof etilgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturining muvaffaqiyatli joriy etilishi natijasida mamlakatda noyob uzluksiz ta値im tizimi barpo etildi.

Maktabgacha ta値im sohasi mazkur tizimning ilk bo組訴ni hisoblanadi va butun ta値im-tarbiya tizimining asosiy maqsadi bo鼠gan barkamol avlodni tarbiyalashga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Keyingi yillarda maktabgacha ta値im muassasalarining faoliyat samaradorligini oshirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga yo創altirilgan qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina 2015-2016-yillar davomida 459 ta maktabgacha ta値im muassasasi mukammal ta知irlandi va zamonaviy talablarga mos ravishda jihozlandi.

Shu bilan birga, bugungi kunda maktabgacha ta値im muassasalarining ta値im dasturlari va o倉uv-tarbiyaviy rejalariga qo惣ilgan davlat talablarini takomillashtirish dolzarb masalaligicha qolmoqda. Aksariyat maktabgacha ta値im muassasalarining moddiy-texnika bazasi zamon talablariga javob bermaydi. Bolalarni maktabgacha ta値imga qamrab olish ko喪satkichi hamon pastligicha qolmoqda.

Mavjud muammolarni amaliy bartaraf etish maqsadida O想bekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda maktabgacha ta値im tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to組喪isida波i qarori qabul qilindi. Dastur asosida quyidagi keng ko鼠amli kompleks tadbirlarni amalga oshirish ko想da tutilgan:

bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun ilg双r xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda zarur shart-sharoitlar yaratish;

maktabgacha ta値im muassasalari uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish o倉uv reja va dasturlarini zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlarni inobatga olgan holda takomillashtirish;

2200 ta maktabgacha ta値im muassasasining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, jumladan qishloq aholi punktlarida yangi maktabgacha ta値im muassasalarini qurish, ularni zamonaviy talablarga javob beradigan inventar, uskunalar, o倉uv-metodik qo鼠lanmalar, multimedia resurslari bilan ta知inlash. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish uchun jami 2.2 trillion so僧 mablag ajratilishi ko想da tutilmoqda.

Qaror bilan belgilangan kompleks tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida quyidagilarga erishiladi:

yuqori sifatli maktabgacha ta値imni ta知inlash, bolalarni sifatli maktabga tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta値im-tarbiya jarayoniga muqobil dasturlarni joriy etishga;

bolalarni maktabga tayyorlashning muqobil shakli bo鼠gan 6100 ta qisqa muddatli guruhni tashkil etishga;

3-6 yoshdagi maktabgacha ta値im muassasalariga qamrab olinmagan bolalarni ularning ota-onalarini metodik qo鼠lanmalar bilan ta知inlash orqali maktab ta値imiga tayyorlashni tashkil etishga;

maktabgacha ta値im muassasalari tarmog訴ni 50 ta yangi qurilish hamda mavjud muassasalarning 1167 tasini rekonstruksiya qilish va 983 tasini mukammal ta知irlash orqali kengaytirishga;

qishloq joylardagi maktabgacha ta値im muassasalarida ota-onalar badal to鼠ovini 30 foizgacha kamaytirishga;

bolalarning maktabgacha ta値imga qamrovini 1,5 barobar oshirishga.

Dasturning samarali amalga oshirilishi unda ko想da tutilgan ko喪satkichlar ijrosining borishini tizimli monitoring qilib borish orqali davlat organlarining doimiy nazoratida bo鼠adi.

Qarorning amalga oshirilishi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo創alishlaridan biri sifatida respublikamizning uzluksiz ta値im tizimini yanada isloh qilish borasidagi rivojlanish yo鼠ining uzviy va bosqichma-bosqichligini ta知inlaydi.

www.uza.uz

珮 蓁 dle 11.2
Xato aniqladingizmi?

Xatoni belgilab CTRL+ENTER tugmasini bosing

Izohlar:0

Maktab haqida

Maktab-internat 1994-yil avgust oyida O築bekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 的qtidorli yoshlarni qo値lab quvvatlash va ularni rag鍛atlantirish to暖池isidagi qaroriga asosan Urganch pedagogika bilim yurtining ikkinchi yotoqxonasi o智uv xonalariga moslashtirib tashkil qilindi.

Biz bilan aloqa

Statistika